Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan asiakkaita ovat niin yritykset kuin kuntalaisetkin. Ympäristövalvonnan tehtävät perustuvat lainsäädäntöön, kuten ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin, vesilakiin ja maa-aineslakiin. Ympäristölainsäädäntöä täydentävät Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Ne ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelumääräysten toteutumista valvoo ympäristökeskus. Ympäristökeskus valvoo myös erilaisten yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisesti. Tietyt toiminnat ovat myös luvan- tai ilmoituksenvaraisia. Ota yhteyttä ympäristökeskukseen, kun kyseessä on lupien hakeminen, ympäristövahingot, laittomat kaatopaikat, tapahtumien tai työmaiden meluhaitat, savu- tai pölyhaitat sekä vesien johtamisesta tai vesihuollosta vapauttaminen.

Sisämelua, talous- ja uimavesiä sekä eläinsuojelua koskevaa valvontaa tekee Espoossa ympäristöterveys. Ympäristöterveyden palveluja ovat tarkastukset, näytteidenotto, tutkimukset, ilmoitusten käsittely, neuvonta ja eläinlääkintäapu.