Ohjeita tapahtumajärjestäjille

Espoo on monipuolinen tapahtumakaupunki, joka sopii niin erilaisten isojen yleisötapahtumien kuin myös pienten paikallisten tapahtumien järjestyspaikaksi.

Näille sivuille on koottu tärkeimpiä ohjeita auttamaan tapahtumien järjestämisessä. 

Yleisötapahtumien ja -tilaisuuksien järjestämistä valvovat monet eri tahot. Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia kaikista tarvittavista luvista, ilmoituksista ja järjestelyistä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Näiltä sivuilta saat lisätietoja Espoon kaupungin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja poliisin ohjeista yleisötilaisuuksien järjestämiseksi Espoossa. Tästä linkistä voit tarkistaa suoraan viranomaisten ja kaupungin tiiviit ohjeet yleisötilaisuuksien järjestäjille. Huomaa, että ohjeet on jaoteltu alavalikoihin, joita ovat tapahtumapaikat, luvat, avustukset, ympäristö, saavutettavuus ja viestintä.

Tapahtuman luonteen mukaisesti tapahtumaan voidaan tarvita muitakin lupia, ilmoituksia tai toimenpiteitä kuin näillä sivuilla mainitut. 

Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista saat tämän sivun lopussa olevista linkeistä.

Tervetuloa tekemään tapahtumaa Espooseen!


Muinaistulet Espoo-päivänä 2015 Suinonsalmen rannalla. Kuva: Jussi Helimäki