6Aika Espoossa

6Aika-logot

Aalto-yliopiston opiskelijoita

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Työtä tehdään EU-rahoituksella vuoden 2022 loppuun asti.

Strategialla on kolme painopistealuetta: avoin data ja rajapinnat, avoin osallisuus ja asiakkuus sekä avoimet innovaatioalustat. 

  1. Avoimen data ja rajapinnat: Kuutoskaupungit avaavat dataa ja harmonisoivat rajapintojaan, jotta julkisesti tuotettu tieto olisi paremmin yritysten saatavilla.
  2. Avoin osallisuus ja asiakkuus: Kuutoskaupungit miettivät, miten asiakkaat saadaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen ja huomioidaan erilaisia asiakaspalvelukanavia kehitettäessä.
  3. Avoimet innovaatioalustat: Kuutoskaupungit kehittävät erilaisia kehitysympäristöjä ja kaupunkien prosesseja paremmin yhteensopiviksi yritysten kehitystoiminnan kanssa.

Kaikki Espoossa meneillään oleva kehittäminen, jonka rahoitus tule 6Aika-strategiasta, pohjautuu näihin painopistealueisiin.