Organisaatio ja yhteystiedot

Valtuustokauden vaihtuessa 1.8.2021 kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja elinvoiman tulosalueesta sekä kolmesta toimialasta: hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, kasvun ja oppimisen toimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala.

Näitä ohjaa ja valvoo luottamuselimistä koostuva päätöksenteko-organisaatio: valtuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat ja johtokunnat. Organisaatio esitellään näiden sivujen Päätöksenteko-osiossa.

Koko Espoon kaupungilla tarkoitetaan tämän peruskaupungin sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaupungin taseyksiköitä ovat Suurpelto, Tapiola ja rahastot.

Konsernin Espoon kaupunki muodostaa yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen kanssa.

Lisätietoa

Viranhaltija- ja luottamuselinorganisaatiot  1.8.2021 alkaen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.