Kaupungin toimitilat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toiminta- ja hankintaperiaatteista Espoo-tarinan mukaisesti. Tila- ja asuntojaosto vastaa osakkeenomistajan edustajana myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallintoon kuuluvien asioiden hoidosta. Tila- ja asuntojaosto toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana.

Tilapalvelut-liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja vuokraamisesta, ylläpidosta, korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluista, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluista sekä aula- ja turvallisuuspalveluista. Liikelaitoksen vuoden 2019 toimintatuotot ovat 262,0 milj. euroa.

Tilakustannusten osuus kaupungin käyttömenoista oli vuonna 2019 keskimäärin 9,74 prosenttia. Kaupungin sisäiset toimitilavuokrat vaihtelevat tilojen käyttötarkoituksesta, kunnosta, sijainnista ja omistuspohjasta riippuen.

Taulukko tilakustannusten osuus käyttömenoista

Kaupunki hankkii koulu- ja päiväkotitiloja vuokra-, leasing- ja projektiyhtiömallilla lähes 300 milj. eurolla seuraavan 11 vuoden aikana.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2019 taloudellinen tulos oli alijäämäinen. Liikelaitos on toteuttanut vuoden 2019 aikana enemmän kunnossapito- ja korjaustöitä kuin työohjelmissa oli varauduttu. Sisäilmaongelmien ja hätäväistöjen poistamiseksi on ryhdytty aktiivisesti toimenpiteisiin, mutta samalla kunnossapidon ja peruskorjauksen määrärahat ovat ylittyneet. Ylitys kunnossapidon korjauksissa on noin 5 milj. euroa. Lisäksi ennakoivassa kiinteistönhoidossa on lisätty muun muassa ilmanvaihdon puhdistuksia ja säätöjä. Ostopalvelujen määrä on ylittänyt budjetin noin 3 milj. eurolla. Hankkeiden esisuunnittelua on toteutettu muissa kuin investointiohjelman hankkeissa noin 1 milj. eurolla.

Koulut kuntoon -ohjelmaa toteuttamalla on saatu peruskorjattua kaupungin huonokuntoisia koulurakennuksia. Ohjelman toteutusaika on noin kymmenen vuotta, jolloin kouluinvestoinnit tehdään etupainotteisesti. Uusi PPP-malli on erilainen kuin aikaisemmat mallit, koska siihen sisältyy myös rahoituksen osuus. Lisäksi hanke palautuu kaupungille maksutta sopimuskauden loppuessa.

Sivistystoimessa on arvioitu oppilasmäärän vähenevän 500 oppilaalla vuosittain. Vähenevä oppilasmäärä asettaa sivistystoimelle uuden tilahaasteen. Saadun selvityksen mukaan vapautuvia koulutiloja käytetään muun muassa väistötiloina koulujen peruskorjausten aikana.

Investointiohjelmasta on poistettu tilakapasiteettia lisääviä hankkeita. Lisäksi uusista koulutiloista tehdään muuntojoustavia, jotta ne vastaavat uuden opetussuunnitelman ja tilatarpeiden vaatimuksiin.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Kaupungin tulee rakentaa muuntojoustavia monikäyttöisiä tiloja vaihtuvia
käyttötarkoituksia varten.

Koulu palveluna -hanketta arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota myös Espoon eri koulujen tasavertaisiin mahdollisuuksiin tarjota kehittäviä oppimismahdollisuuksia oppilaille ja opiskelijoille. Hankkeen perusteella ei saa muodostua kouluja
eriarvoistavia ratkaisuja.