Länsimetro

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Länsimetron vaiheen kaksi viimeisen loppukustannusennuste

Länsimetro Oy on vuonna 2007 perustettu Espoon kaupungin tytäryhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Espoo omistaa yhtiöstä 85 prosenttia ja Helsinki 15 prosenttia.

Länsimetron kapasiteetin riittävyyttä alueen väestömäärän lisääntyessä ja toisen vaiheen liikenteen alkamisen jälkeen on tutkittu väestöennusteiden pohjalta. Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestönennusteen perusteella Länsimetron lisäkapasiteettia tarvittaisiin vuonna 2031. 

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Metrohanke vaikuttaa etenevän kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Aikataulu- ja kustannusriskiarvion perusteella hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen toteutuminen ei olisi vaarassa vaan hanke on valmistumassa käyttöönotettavaksi vuonna 2023. Aikataulu sisältää yhtiön antaman selvityksen mukaan riskivarauksia useita kuukausia.

Koronaviruksella ei ole huhtikuussa 2020 saadun tiedon mukaan ollut vaikutuksia metron toisen vaiheen rakentamisen aikatauluun eikä kustannuksiin. Koronapandemian jatkuessa ja rajoitustoimien mahdollisesti kiristyessä vaikutukset saattavat näkyä myös Länsimetron työmailla. Koronaviruksen aiheuttamat kustannusvaikutukset syntyvät pääosin mahdollisen viivästyksen seurauksena. Koronavirukseen ja muihin ennakoimattomiin riskeihin liittyviin kustannuksiin on hankkeelle varattu 60 milj. euroa, josta vuodenvaihteessa 2019-2020 oli jäljellä 59 milj. euroa.

Tarkastuslautakunnan suositus

Kaupungin konsernijohdon ja Länsimetroyhtiön hallituksen on annettava
valtuustolle ajantasaiset tiedot ja ennusteet Länsimetron toisen vaiheen aikataulun ja budjetin pitämisestä sekä metron hankesuunnitelman ulkopuolisista kustannuksista, jotka on sisällytetty vuosittain kaupungin talousarvioon.