Osallistu ja vaikuta

Espoolaisella on monta mahdollisuutta vaikuttaa. Helpoin tapa on antaa suoraa palautetta sähköisen palautejärjestelmän välityksellä tai ottaa suoraan yhteyttä päättäjiin tai viranhaltijoihin.

Sinulla on myös oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet.

Voit etsiä rakentamiseen liittyviä hankkeita liittyivät ne sitten asemakaavoitukseen, liikenteeseen, katuihin, puistoihin tai toimitiloihin. Sivuilla kerrotaan, miten voit antaa palautetta tai vaikuttaa muilla tavoilla rakennushankkeeseen.

Espoossa toimii nuorisovaltuusto, monikulttuuriasiain neuvottelukunta, vanhusneuvostovammaisneuvosto, tasa-arvotoimikunta sekä asukasfoorumeita, jotka edistävät erityisryhmien ja kaupunginosien asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Vaaleissa sinulla on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja sinut voidaan valita kunnan luottamustehtäviin. Valtuustosta ja muista luottamuselimistä kerrotaan päätöksenteko-osiossa. Sieltä näet luottamuselinten kokousajat, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Sieltä löydät myös luottamuselinten jäsenten yhteystiedot. Voit seurata valtuuston kokouksia internet-lähetyksinä tai tallenteina.

Valtuuston neuvottelutoimikunta voi erikseen niin sovittaessa ottaa lähetystöjä vastaan valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina. Ota yhteyttä valtuustonsihteeri(at)espoo.fi.

Kaupungin tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa kuntalaisten näkemyksistä ja kehitysideoista jo asioiden valmisteluvaiheessa. Asukkaat halutaan mukaan alueen tai palvelujen kehittämiseen. Espoon kaupunki järjestää muun muassa asukasiltoja, joissa kerrotaan asuinalueen vireillä olevista suunnitelmista ja kysytään mielipiteitä.