Koti- ja laitosäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoituslomakkeita voi tilata keskusvaalilautakunnalta vaalitoimiston puhelinnumeroista (ks. Yhteystiedot) tai sähköpostitse osoitteesta vaalit(at)espoo.fi. Lomake löytyy myös oikeusministeriön vaalisivustolta.


Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Espoon kaupungin alueella sijaitsevissa tietyissä laitoksissa ilmoitetaan jokaisessa laitoksessa erikseen. Tarkempaa tietoa laitosäänestyksestä löytyy oikeusministeriön vaalisivustolta.