Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat lautakuntien esitysten pohjalta. Se panee valtuuston päätökset täytäntöön, valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuustokauden päättyessä.

Kaupunginhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen maanantai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan Internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä viikolla torstaina iltapäivällä. Päätöspöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa ovat konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto ja
tila- ja asuntojaosto.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen kokoussihteeri:

Riitta-Liisa Kammonen
puh. 050 597 0956
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muutosta kaupunginhallituksen päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella.