Talous

Kaupungin taloussuunnitteluprosessi

 taloussuunnitteluprosessi[1].jpg

1. Strategia- ja kehyspäätös

Valtuusto päättää strategiasta ja kehyksestä syyskuussa. Valtuuston päätös sisältää strategian tulostavoitteet sekä taloussuunnitelman toimialoittaiset euromääräiset mitoitukset. Kehyspäätöksen puitteissa valmistellaan taloussuunnitelman rahojen jako kaupungin yksiköille.

2. Taloussuunnitelmaehdotus

Kaupunginjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, jonka taustalla ovat lautakuntien tekemät ehdotukset, käytettävissä olevat resurssit sekä voimassa olevat päätökset Espoo-strategiasta ja kehysarviosta. Kaupungin johtoryhmä viimeistelee ehdotuksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus julkistetaan loka-marraskuussa.

3. Talousarviosta päättäminen

Kaupunginjohtajan ehdotuksen julkistamisen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee sitä ja pyytää siitä lausunnon valtuuston neuvottelutoimikunnalta. Lausunnon saatuaan kaupunginhallitus tekee siitä esityksen valtuustolle. Valtuusto päättää Espoo-strategiasta sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta joulukuussa.

4. Talousarvion toteutumisen seuranta

Talousarvion sitovuutta ja noudattamista koskevien ohjeiden yhteydessä päätetään myös talousarvion määrärahojen ja tulojen sekä strategian tavoitteiden seurannasta. Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta.

5. Tilinpäätös

Espoon kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen valtuustokäsittelyä arviointikertomuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta tekee ehdotuksen valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.