Tilastot ja tutkimukset

5.7.2021

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua. Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja. Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueittaisia tilastoja on saatavilla Aluesarjat-tietokannasta ja koko maata ja kuntia koskevia tilastoja Tilastokeskuksen tietokannoista.

Uusimmat julkaisut, tutkimukset ja selvitykset:

Eetvartti 2/2021: Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä. Kuntapalvelujen laadun mittaamisen haasteet. "Data as a strategic asset" has been governments' mantra – But how can we exploit this asset for strategic matters?
21.6.2021

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2020/2021:  Vuodenvaihteessa 2020/2021 maassamme oli 5 533 793 asukasta. Väestömäärä oli kasvanut vuoden aikana noin 8 500 hengellä eli 0,2%. Espoossa asukasmäärä kasvoi 3 065 hengellä ja oli vuodenvaihteessa 292 796 asukasta. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,1%. Vuoden 2020 kasvu edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 000 henkeä pienempi.  22.4.2021

Eetvartti 1/2021: DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi. MunEspoo-kysely. Espoolaisten tyyväisyys palveluihin kasvanut. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.
15.4.2021

Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 -tietopaketti palvelee kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa. Pääteemoja ovat esimerkiksi koronapandemian vaikutukset, kaupungin talous, palvelut, kestävä kehitys, väestö, espoolaisten hyvinvointi ja henkilöstö.
12.4.2021

Aikaisemmat julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia:

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot. Joka viides pääkaupunkiseudun työikäinen asukas on ulkomaalaistaustainen ja osuus kasvaa nopeasti. Ulkomaalaistaustaisten koulutus, työmarkkina-asema ja asuinolot ovat kantaväestöä heikompia, ne kuitenkin vaihtelevat huomattavasti mm. taustamaan ja maassaoloajan mukaan.
16.3.2021

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2020: Laajan asuinkuntaindeksin mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Espoossa (indeksin arvo 3,84), Helsingissä (3,83) ja Oulussa (3,75). Kokonaisuutena tutkimus tarjoaa tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja kunnan toimintaan, asumisesta ja muuttoaikeista, arjen ongelmista, turvallisuudesta sekä suhtautumisesta koronaepidemian hoitamiseen ja kaupunkien toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.
9.2.2021

Covid-19 -turvallisuusselvitys asukkaille syksy 2020: Kevääseen verrattuna hieman useampi pitää koronavirusta merkittävänä uhkana itselleen ja läheiselle
13.1.2021

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2020: Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019. Syksyllä 2020 haastatelluista espoolaisten yritysten johtohenkilöistä noin puolet (51 %) arvioi yritysilmaston hyväksi. Positiivisten arvioiden syyksi mainittiin useimmin yrittäjien kuunteleminen, yritysmyönteisyys ja laaja yrityskirjo. Kuitenkin koronaepidemia on vaikuttanut yritysten toimintaan merkittävästi ja lähes puolet yrityksistä kertoi liikevaihtonsa pienentyneen.
10.12.2020

Eetvartti 4/2020: Erikoisnumero. Ajankohtaisia artikkeleita seuraavista teemoista: monialainen tutkimus- ja tietoyhteistyö, talous, väestö, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkiympäristö sekä kaupungin palvelut.
27.11.2020

Eetvartti 3/2020 : Espoo alueittain 2019 -julkaisu antaa kattavan annoksen tietoa Espoon eri alueista. YK:n kestävän kehityksen kaupunkiarvio valmistui Espoossa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla ohjataan seudun rakentumista kestävästi. Kerrostalohuoneistojen keskineliöhinnat nousivat vuoden 2019 aikana eniten Westendissä ja laskivat Laajalahdessa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.
16.9.2020

Espoon väestönmuutokset 2019: Espoon muuttovoitossa painottuvat nuoret työikäiset aikuiset sekä pienet lapset, kun taas muuttotappio koskee pääasiassa 50 vuotta täyttänyttä väestöä.
4.9.2020

Espoo alueittain 2019: Raportissa vertaillaan Espoon eri alueita keskenään indikaattorien, kuten väestörakenteen, työssäkäynnin, asumisen ja hyvinvoinnin suhteen. Vertailua on tehty myös Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin.
24.8.2020

Espoon väestörakenne 2019/2020: Vuonna 2019 Espoon väestömäärä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle kouluikäisissä lapsissa, joiden väestömäärä laski 390 lapsella eli 1,6 prosenttia.
1.7.2020

Vuoden 2020 Espoon kaupungin taskutilasto: Taskutilasto sisältää keskeistä tilastotietoa Espoosta monilta aihealueilta ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
23.6.2020

Espoon kaupungin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisarvio - Voluntary Local Review: YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvio Espoossa. In English.
16.6.2020

Eetvartti toimintaympäristökatsaus 2/2020: Korona-ajan infoa monella kielellä ja kanavalla. Tilastojen avulla selkeyttä koronakriisin hallintaan. Espoon ruotsinkielisten ennuste vuosille 2019-2028. Espoolaiset ovat terveitä ja hyvinvoivia muuhun maahan verrattuna, väestöryhmien välillä on eroja. Elämyksiä arkeen, kulttuurihyvinvointia espoolaisille. Espoo pärjää kuutoskaupunkien ympäristövertailussa. Lähes 90 prosenttia espoolaisista asuu alle puolen tunnin joukkoliikennematkan päässä nopeimmin saavutettavasta keskuksesta.
9.6.2020

Covid-19 turvallisuusselvitys asukkaille 2020: Espoo on selviytynyt hyvin koronaviruksen hoidosta.
8.6.2020

Espooseen ja Espoosta vuonna 2017 muuttaneiden taustoja : Espoo sai muuttovoittoa eniten työllisistä maassa- ja maahanmuuttajista.
11.3.2020

Kouluterveyskysely 2019 : Suuri osa espoolaisnuorista voi hyvin, mutta erot ovat kasvaneet.
27.1.2020

Tuoreimmat uutiset: