Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Lukuvuoden 2021–2022 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.–20.1.2021.

Ilmoittautua voi täyttämällä esiopetushakemuksen.

Poikkeustilanteissa  esiopetukseen voi ilmoittautua paperihakemuksella (jos ei esimerkiksi ole henkilötunnusta tai pankkitunnuksia). 

Huomioittehan, että hakuajan (8.-20.1.2021) päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään vasta toissijaisessa käsittelyssä. Esimerkiksi lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen.

Esiopetus alkaa 11.8.2021.

Esiopetuspaikat 2021-2022

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää varhaiskasvatusta voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa varhaiskasvatuspaikassa.

Ilmoittautuminen meneillään olevalle toimintakaudelle

Meneillään olevan toimintakauden esiopetukseen haetaan osoitteessa: espoonvarhaiskasvatus.fi