Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun, vastuunkantoon omasta opiskelustaan sekä säännölliseen itsearviointiin.

Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukio-opinnot luovat vankan pohjan myös jatko-opintojen suunnittelulle ja omien kiinnostuksen kohteiden tutkiskelulle.

Sivustolla www.espoonyhteishaku.fi on infoa Espoon seudun koulutuspaikoista, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. Espoossa voit valita useista eri lukioista - vertaile eri lukioiden painotuksia, sijainteja, keskiarvoja ja löydä oma lukiosi.

Prezi-esitys lukio-opintojen esittelyä varten: Espoon lukiokoulutus

Lukio-opinnot tarjoavat paljon valinnaisuutta

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen ja se tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa.

Lukion oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä, joista kaikille pakollisia opintoja on 94 tai 102 opintopistettä - riippuen siitä valitsetko lyhyen vai pitkän matematiikan. Opintoihin sisältyy valtakunnallisia valinnaisia opintoja vähintään 20 opintopistettä. Opintoihin voi sisällyttää myös paikallisia valinnaisia opintoja.

Lukio-opinnot suoritetaan opintojaksoina. Opintojaksot ovat yleensä 1-3 opintopisteen laajuisia ja ne voivat koostua yhden tai useamman aineen opinnoista.

Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joista kukin kestää noin 7,5 viikkoa.

Lukioiden kieliohjelma

Espoon lukiot tarjoavat monipuolisen kieliohjelman. Opetettavat A-kielet ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi, espanja ja venäjä. B-kieliä ovat ruotsi, ranska, saksa, italia, venäjä, espanja, japani ja kiina. Niitä opetetaan joko B1-, B2- tai B3- oppimäärien mukaan. Yhteinen kurssitarjonta antaa mahdollisuuden kaikkien lukioiden opiskelijoille opiskella näitä kieliä. Kieliohjelma tarkentuu lukioiden omissa opetussuunnitelmissa sekä lukuvuosisuunnitelmissa.

Lukiodiplomit

Suorittamalla lukiodiplomin opiskelija voi osoittaa erityisen osaamisensa taito- ja taideaineissa sekä media-alalla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Espoossa lukiolainen voi valita lukiodiplomin mistä tahansa Espoon lukiosta.

Lisätietoa: www.edu.fi/lukiodiplomit