Espoon oppimisen digitaalista ekosysteemiä kehitetään ja parannetaan

Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi! -hanke

Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi! on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2019-31.7.2021. Mukana kehittämistyössä ovat Espoon suomenkielinen opetus, suomenkielinen varhaiskasvatus sekä svenska bildningstjänster.

Hankkeessa

  • arvioidaan oppimisen digitaalisen ekosysteemin kriittisimmät epäkohdat ja -jatkuvuudet
  • tehdään toimenpiteitä ekosysteemin toimivuuden parantamiseksi
  • kuvataan ja mallinnetaan esi- ja perusopetuksen digitaalinen ekosysteemi
  • päivitetään ekosysteemin mallinnus tvt:n opetuskäytön strategiaan
  • selkiytetään opetushenkilöstölle ekosysteemin kokonaisuutta ja viestitään siitä
  • levitetään mallinnusta ja hankkeessa luotuja malleja kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Hankkeen tuloksena 

  • opetushenkilöstön ja oppilaiden digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttökokemus paranee
  • vähennetään opetushenkilöstön kuormittumista ja helpotetaan opetustyön arkea digitalisaation keinoin
  • edistetään oppilaan aktiivista roolia ja osallisuutta teknologian käyttäjänä.

Hankkeen tuloksista kerrotaan tällä sivulla. Sivulle lisätään hankkeessa syntyneet materiaalit ja tuotokset, kuten ekosysteemin mallinnus, sekä dokumentaatiota hankkeen kehitystyöstä. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä hankkeesta tai sen tuotoksista, ole yhteydessä digikehityspäällikköön Harri Luttiseen. 

Espoon oppimisen digitaalinen ekosysteemi (ODE)

Oppimisen digitaalisen ekosysteemin osa-alueet: toimijat, toiminnot, pedagogiikan perusta, infrastuktuuri

Espoossa käytössä olevan oppimisen digitaalisen ekosysteemin mallinnus julkaistaan syksyn 2020 aikana.