Kouluun hakeminen

1. luokalle hakeminen

Ensimmäiselle luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin haetaan 8.1.–20.1.2021. Saat tammikuun alussa Tervetuloa kouluun!  -esitteen ja henkilökohtaisen kirjeen lapsesi oppivelvollisuuden alkamisesta. Lue kirje huolellisesti. 

Haku on päättynyt. Hakulomakkeet eivät ole enää täytettävissä. 

Päätökset julkaistaan Wilmassa 28.4.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätöstä ei postiteta.

Päätökset postitetaan 28.4.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätökset saapuvat kotiin seuraavalla viikolla. Päätöstä ei julkaista Wilmassa.

Koulu järjestää tutustumispäivän koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen toukokuussa, jos se on koronatilanne huomioiden mahdollista. Koulut kertovat asiasta keväällä verkkosivuillaan espoo.fi/koulunnimi.

7. luokalle hakeminen 

Seitsemännelle luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin haetaan 8.1.–18.1.2021. Olet saanut lapsesi nykyisen (Espoon kaupungin) koulun kautta Wilma-viestin 7. luokalle hakemisesta. Lue viesti huolellisesti. 

Haku on päättynyt. Hakulomakkeet eivät ole enää täytettävissä.

Päätökset julkaistaan Wilmassa 7.4.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätöstä ei postiteta.

Päätökset postitetaan 7.4.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätökset saapuvat kotiin seuraavalla viikolla. Päätöstä ei julkaista Wilmassa.

3. luokalle hakeminen

Kolmannelta luokalta alkavaan painotukseen haetaan 15.12.2020-15.1.2021. Olet saanut lapsesi nykyisen (Espoon kaupungin) koulun kautta Wilma-viestin 3. luokalle painotettuun opetukseen hakemisesta. Lue viesti huolellisesti.

Haku on päättynyt. Hakulomake ei ole enää täytettävissä.

Päätökset julkaistaan Wilmassa 18.2.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätöstä ei postiteta. 

Päätökset postitetaan 18.2.2021, jos tämä on valittu lapsen hakulomakkeella päätöksen tiedoksiantotavaksi. Päätökset saapuvat kotiin seuraavalla viikolla. Päätöstä ei julkaista Wilmassa.