Opetustoimen yhteystiedot

Espoon suomenkielinen opetus jakautuu perusopetuslinjaan, lukiolinjaan ja suunnittelu- ja hallintopalveluihin. Opetustoimea johtaa opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen.

Perusopetuslinja vastaa mm. opetussuunnitelmasta ja oppimisen arvioinnista, kehittämishankkeista, kotiopetuksessa olevien oppilaiden oppivelvollisuuden valvonnan koordinoinnista sekä sijoitettujen oppilaiden maksusitoumusasioista.

Lukiolinja vastaa mm. lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä lukion opiskelijavalinnasta.

Suunnittelu- ja hallintopalvelut vastaavat mm. kouluun hakemisesta ja oppilaaksiotosta, kouluverkkoon liittyvästä valmistelusta, iltapäivätoiminnasta, erityisopetuksesta, apuvälineistä, opiskeluhuollosta, kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta sekä katsomusaineista.

Mediayhteydenotot

Viestintäasiantuntijat, p. 050 339 5887 tai 040 552 7782 (viestintäasiantuntijat työvapaalla maaliskuusta 2021 alkaen, ota yhteys Sivistystoimen viestintäpäällikkö Susanna Nikkoon puh. 050 551 7118)

Kouluun hakeminen, Espooseen muuttavien oppilaskortit ja oppilasasiat

  • Oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, p. 040 507 0817, sara.raitala@espoo.fi, oppilasrekisteri@espoo.fi  

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

  • Koordinaattori Ilham Hamdouni, p. 046 877 3293, ilham.hamdouni@espoo.fi 

Erityinen tuki

Löydät opetustoimen myös Twitteristä:

@OpetusEspoo twiittaa ajankohtaista koulumaailmasta  #EspoonKoulut #EspoonLukiot