Projektiavustukset

Projektiavustusten hakukausi vuonna 2021 on 1.2. – 31.8 klo 15.45. Päätöksiä hakemuksista tehdään 1-2 kuukauden välein jo hakukauden aikana. 

Projektiavustukset kulttuuritoimintaan
Projektiavustusten hakeminen
Selvitys projektiavustuksen käytöstä

Projektiavustusta haetaan sähköisessä palvelussa.

Projektiavustukset kulttuuritoimintaan

Projektiavustuksilla järjestetään taideprojekteja ja asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä tuetaan kulttuurihyvinvoinnin hankkeita. Avustuksilla tuetaan erityisesti hankkeita, jotka uudistavat espoolaista taide- ja kulttuuritoimintaa. 

Projektiavustuksissa on kolme hakuryhmää: 

Lähikulttuuriavustukset

Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien maksuttomien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen kulttuurityön hankkeisiin. 

Kehittämisavustukset

Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja luovien alojen toimijoille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä. Avustusta voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa.

Kulttuurihyvinvoinnin avustukset

Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Taiteen ja kulttuurin menetelmillä osallistujien hyvinvointia edistävien yhteisöllisten projektien toteuttamiseen. Etusijalla ovat ammattitaiteilijoita työllistävät hankkeet. Avustusta voi hakea myös taideharrastustoiminnan käynnistämiseen ja kokeiluun. Harrastustoiminnan järjestämisessä tulee huomioida saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Hankkeiden on toteuduttava Espoossa. Eduksi katsotaan, jos hakijan tavoitteena on juurruttaa toimintamalli Espooseen.

Projektiavustuksen hakeminen

Milloin: Projektiavustukset ovat haettavissa vuosittain helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Hakuaika päättyy 31.8. klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Kulttuurilautakunta päättää projekti- ja kehittämisavustuksista maalis-syyskuun kokouksissaan. Katso kulttuurilautakunnan kokousaikataulut.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projekti- ja kehittämisavustusten ja lyhytkestoisten taideapurahojen päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain. 

Miten: Projektiavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Hakulomakkeen saa pyydettäessä osoitteesta kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon.

Projektiavustuksen muut ehdot

  • Projektiavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
  • Kulttuurilautakunta voi myöntää avustuksen esimerkiksi kulttuuritapahtuman toteuttamiseen myös tapahtuman toteutumisen jälkeen, mikäli kohdeavustushakemus on jätetty jo ennen tapahtuma-ajankohtaa.
  • Projektiavustusta voi käyttää hakemuksen mukaiseen toimintaan avustuksen myöntämisvuonna sekä sitä seuraavana vuonna.

Projektiavustusta ei myönnetä

  • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä peruskoululaisten iltapäivätoimintaan.
  • Pääsääntöisesti tilavuokriin.
  • Puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin.
  • Jotakin ihmisryhmää syrjiviin tilaisuuksiin.
  • Vanhempainyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, yhteisöjen ja yhdistysten pikkujoulujuhliin tai vuosijuhliin.
  • Samassa haussa samalle hakijalle kahteen samansisältöiseen produktioon.
  • Samalle hakijalle, samantyyppisenä toistuvaan toimintaan ei pääsääntöisesti myönnetä projekti- ja kehittämisavustusta.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan avustusten pääsivulla Liitetiedostot-osiossa.

Selvitys projektiavustuksen käytöstä

Selvitys tehdään selvityslomakkeella. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Selvityslomake löytyy Lomakkeet-sivulta.  

Projektiavustuksen saaja täydentää selvityslomakkeeseen selostuksen avustuksella toteutetusta toiminnasta ja liittää selvitykseen yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.