Kulttuuri- ja liikuntapolku

KULPS – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma, joka tarjoaa maksuttomia kulttuuri- ja liikuntakäyntejä esiopetuksen ja perusopetuksen piirissä oleville oppilaille, osana opetussuunnitelman mukaista opetusta. KULPS koostuu kolmesta polusta: kulttuuripolusta, kirjastopolusta ja liikuntapolusta. Tavoitteena on, että jokainen oppilas pääsee käymään jokaisella polulla vähintään kerran lukuvuoden aikana. 

Opettajalle KULPS tarjoaa uusia ja monimuotoisia oppimisympäristöjä tukemaan opetussuunnitelman toteuttamista. 

Kulttuuripolun sisällöt on koottu kulttuuriespoo.fi:n Kulttuurikasvatus-sivuille.
Kirjastopolun sisältö löytyy samasta paikasta, Kirjastopolun pääsivulta.
Liikuntapolun sisällöt puolestaan löytyvät espoo.fi/kulps -sivun Liikuntapolku-välilehdeltä.
Koulujen KULPS-opettajille tiedotetaan tarjonnasta myös sähköpostitse uutiskirjeellä neljä kertaa vuodessa. 

KULPS toteutetaan yhteistyössä Espoon kulttuurin tulosyksikön, liikuntapalvelujen, suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen kanssa. 

Ryhmät liikkuvat opettajan kanssa ilmaiseksi HSL:n julkisissa liikennevälineissä arkisin klo 9-15.00. Lue aiheesta lisää HSL:n sivuilta.