Kulttuurikurkkaus

Taidetta taloon, kulttuuria kylään


Kulttuurikurkkaus on yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa toteutettava osa varhaiskasvatusta. Taiteen ja kulttuurin ammattilaiset vierailevat päiväkodeissa esiintymässä tai ohjaamassa lapsille suunniteltuja sisältöjä, osaan päiväkodeista saapuu kiertävä materiaalipaketti. Kulttuurikurkkaukseen kuuluu tärkeänä osana työskentely lasten kanssa vierailuja ennen ja niiden jälkeen. Lisäksi Kasvattajien kurkkauksissa taide- ja kulttuuritoimijat innostavat henkilöstöä hyödyntämään taiteen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa uusilla tavoilla.

Kulttuurikurkkauksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen ja kulttuurin yhteistyön suunnitelmallisuutta ja molemminpuolista oppimista. Laadukas taiteellinen ja pedagoginen toiminta toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Kulttuurikurkkaus lisää lasten osallisuutta ja yhdenvertaista oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen.

Kulttuurikurkkaus kattaa kaikki Espoon kunnalliset päiväkodit, joissa on 3-5-vuotiaita lapsia. Jokainen 3-5-vuotias pääsee osallistumaan Kulttuurikurkkaukseen toimintavuoden aikana. Lisäksi jokaiselle päiväkodille järjestetään kasvattajan kurkkaus. Toimintavuoden 2020-21 aikana Kulttuurikurkkauksen toteutustavat mukautetaan kulloiseenkin koronavirustilanteeseen.  

Kaupunki on jaettu Kulttuurikurkkauksessa kahdeksaan alueeseen, ja jokaisella alueella on oma, lukuvuosittain vaihtuvat teema. Lukuvuoden 2020-21 aikana yhteensä 25 kulttuuri- ja taidetoimijaa tuottaa sisältöjä Kulttuurikurkkaukseen.