Avustukset

Yleiset ohjeet

Liikunta- ja nuorisolautakunta voi myöntää avustuksia espoolaisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai yhdistykselle, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Perusavustusta voidaan myöntää myös yhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on merkittävän laajaa. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että seura tai yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla espoolaisia.

Avustusta ei myönnetä työpaikkaurheiluseuralle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilökunnalle.

Avustusanomukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteisiin. Yhdistykselle myönnetyt avustukset maksetaan yhdistyksen tilille, jonka se ilmoittaa perustietolomakkeessaan.

Kaupungilla on oikeus tarkastaa yhteisön hallinta ja kirjanpito siltä osin kuin avustusten käytön valvonta edellyttää.

Perusavustuksista päättää liikunta- ja nuorisolautakunta. Kohdeavustuksista ja menestyksen palkitsemisesta päättää liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja liikunta- ja nuorisolautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.

Perusavustukset

Avustus on tarkoitettu liikuntatoiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Avustus myönnetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella toimintasuunnitelmakauden toimintaa varten.

Perusavustushakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 1. toimintasuunnitelma
 2. talousarvio
 3. toimintakertomus
 4. tilinpäätös
 5. tilintarkastuskertomus
 6. perustietolomake

Talousarviossa tulee eritellä liikuntatoiminnan koulutus-, kilpailu-, valmennus- ja harjoitustoiminnan kulut. Perusavustushakemusten liitteet tulee toimittaa liikuntapalveluihin marraskuun loppuun mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, järjestölle jo myönnetty avustus perutaan ja käytetään loppuvuoden kohdeavustuksiin.

Liikuntatoiminta-avustus

Haku 5.3.2021 mennessä

Avustusta päätettäessä arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia asioita:

 1. Lasten ja nuorten, alle 20-vuotiaat, harrastajien määrä säännöllisessä yli 3 kuukautta kestävässä harjoitustoiminnassa sekä lisenssien määrä.
 2. Lasten ja nuorten, alle 20-vuotiaat, liikuntatoiminnan harjoituskulut.
 3. Lasten ja nuorten, alle 20-vuotiaat, valmentajien ja ohjaajien lukumäärä.
 4. Seuran toiminnassa tapahtuvat muutokset.

Lisäksi avustuksessa otetaan huomioon seuraavat kohdat:

 1. Miten seurat huomioivat maahanmuuttajien sekä vähävaraisten nuorten aktivoinnin liikunnan järjestämisessä.
 2. Miten seurat huomioivat toiminnassaan sen, että nuori, joka on tippumassa pois joukkueesta tai seuran toiminnasta, löytää harrastusmahdollisuuden seuran muussa joukkueessa tai toisessa seurassa.
 3. Kumppanuushankkeet kaupungin kanssa, esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntakerhot.
 4. Seura on mukana Olympiakomitean lasten ja nuorten Tähtiseura -ohjelmassa.

Avustuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että seurassa tai yhdistyksessä on vähintään 20 alle 20-vuotiasta säännöllisessä harjoitustoiminnassa olevaa. Pienin myönnettävä avustus on 200 euroa. Avustus voi olla korkeintaan 1/3 seuran liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.

Erityisryhmien liikuntatoiminta-avustus

Haku 5.3.2021 mennessä.

Avustusta päätettäessä arvioidaan seuraavia asioita:

 1. Järjestön järjestämä säännöllinen liikuntatoiminta.
 2. Leiritoiminta.
 3. Yksittäiset liikuntatapahtumat tai vastaavanlainen toiminta.

Kohdeavustukset

Liikuntatilojen vuokra-avustus

Vuokra-avustuksen haku avautuu 19.7.2021 ja päättyy 27.8.2021. Vuokra-avustusta haetaan ajalta 1.1.-30.6.2021. Vuokra-avustus haetaan ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta.

Avustusta voidaan myöntää seuroille, joilla on ollut säännöllisiä koko kauden kestäviä harjoitusvuoroja yksityisten ja yhteisöjen liikuntatiloissa metropolialueen kunnissa. Harjoitusten tulee olla ohjattuja ja nuorten alle 20-vuotiaita. Avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan myös aikuisjoukkueille, osakeyhtiö tai rekisteröity yhdistys, mikäli liikuntapalveluilla ei ole mahdollista tarjota tiloja harjoitteluun. Avustusta myönnettäessä käytetään harkintaa huomioiden lajin olosuhteet, liikuntatilojen saatavuus ja käytettävissä oleva määräraha. Avustusta ei myönnetä kaupungilta vuokrattavista liikuntatiloista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Koulutusavustus

Haku 22.10.2021 mennessä.

Avustus on tarkoitettu espoolaisten urheiluseurojen juniorivalmentajien ja -ohjaajien koulutuskuluihin. Koulutusavustusta myönnetään seurassa toimiville valmentajille ja ohjaajille, lajiliittojen sekä Etelä-Suomen liikunta- ja urheilun koulutusjärjestelmiin kuuluvista valmennuskursseista. Avustusta myönnettäessä huomioidaan kuluvan vuoden valmentajakurssien toteutuneet kustannukset. Huomioi, että koko vuoden, myös marras- ja joulukuun koulutukset on anottava määräaikaan mennessä.

Suunnistuskartta-avustus

Haku 22.10.2021 mennessä.

Avustus on tarkoitettu seurojen suunnistuskarttojen hankkimisesta ja valmistamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Uusista laadituista kartoista on 10 karttaa toimitettava liikuntapalveluihin.

Urheilijastipendit

Haku 22.10.2021 mennessä.

Avustus on tarkoitettu espoolaisille 15 - 22 -vuotiaille, kalenterivuonna täyttävät, niin yksilö- kuin joukkuelajien urheilijoille vuoden aikana saavutetusta yhdestä, parhaimmasta, menestyksestä edellyttäen vähintään Suomen mestaruutta ja/tai maaotteluedustusta. Stipendi myönnetään urheilijan tulevan kauden harjoitus- ja kilpailukulujen kattamiseksi. Seuran on pyydettäessä annettava selvitys stipendin käytöstä liikuntapalveluille. Huomioi, että koko vuoden, myös marras- ja joulukuun urheilijastipendit on anottava määräaikaan mennessä. Kilpailutulokset on ilmoitettava tulosten selvittyä osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Stipendin saajan on oltava espoolainen, jonka kotipaikka on Espoo ja edustaa, mikäli lajin olosuhteet ovat olleet riittävät, espoolaista seuraa. Joukkueen, jolle stipendi myönnetään, on edustettava espoolaista seuraa, joka täyttää avustusten jakoperusteiden yleiset ohjeet.