Erityisryhmien uima- ja kuntosaliranneke

Erityisryhmien uimaranneke

Hinta 35 € / vuosi.

Ranneke on voimassa Espoon kaupungin uimahalleissa vuoden lunastuspäivästä, jonka jälkeen ranneke voidaan ladata uudestaan. Ranneketta myydään uimahallien kassoilta. Rannekkeen haltijan tulee olla espoolainen.

Uimahalleilta myönnettävät erityisryhmien uimarannekkeet:

Uimahallin kassat myöntävät erityisryhmien uimarannekkeen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • EU-vammaiskortti
 • Näkövammaiskortti 
 • KELA-kortti:
  • Astma tai keuhkoahtaumatauti, KELA-kortin tunnus 203
  • Diabetes, KELA-kortin tunnus 103
  • Epilepsia (diagnoosi G40), KELA-kortin tunnus 111
  • MS-tauti (diagnoosi G35), KELA-kortin tunnus 109 tai 303
  • Parkinsonin tauti, KELA-kortin tunnus 110
  • Psykiatriset sairaudet, KELA-kortin tunnus 112 tai 188
  • Reuma, KELA-kortin tunnus 202
  • Sepelvaltimotauti, KELA-kortin tunnus 206

Liikuntapalveluista myönnettävät erityisryhmien uimarannekkeet:

 • Lääketieteellisen selvityksen (lääkärintodistus, epikriisi) perusteella hakevien tulee toimittaa todistukset liikuntapalveluihin.
 • Lääketieteellisen selvityksen perusteella asiakkaalle lähetetään päätös kotiin, jonka jälkeen rannekkeen voi lunastaa nimeämänsä uimahallin kassalta.
 • Uimarannekkeeseen vaadittavat selvitykset tulee toimittaa liikuntapalveluihin viiden vuoden välein
 • Uimahallien kassat eivät myönnä erityisryhmien uimaranneketta lääketieteellisillä lausunnoilla.
 • Hae erityisryhmien uimaranneketta sähköisesti 
 • Hakemuslomakkeita saa uimahallien kassoita tai sen voi tulostaa: Erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekehakemus (pdf, 195 Kt) 
  Hakemus lähetetään osoitteeseen:
  Liikuntapalvelut/ Erityisryhmien kausirannekkeet
  PL 34
  02070 Espoon Kaupunki

Hakemusten käsittelyaika on noin 2 - 4 viikkoa.
Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Liikuntapalveluista myönnettävien erityisuimarannekkeiden myöntämisen perusteet:

 • ADHd (diagnoosi F90 tai F82), lääkärintodistus
 • CP-vamma (diagnoosi G80), lääkärintodistus
 • Dysfasia (diagnoosit F80.1 tai F80.2), lääkärintodistus
 • Dystonia, lääkärintodistus
 • Elinsiirtopotilaat, lääkärintodistus
 • Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13), lääkärintodistus
 • Fibromyalgia, lääkärintodistus
 • Invalidit, joiden invaliditeetin haitta-aste on väh. 50% tai haittaluokka väh. 11, lääkärintodistus
 • Kehitysvammaiset, lääkärintodistus tai kehitysvammahuollon lausunto
 • Lihastaudit (diagnoosi G70-G73), lääkärintodistus
 • Lonkka- tai polviproteesi, lääkärintodistus
 • MS-tauti (diagnoosi G35), lääkärintodistus
 • Polion jälkitilat, lääkärintodistus
 • Psykiatriset sairaudet, eläkepäätös TAI B-lausunto psykiatrisista syistä*
 • Sairaalloinen lihavuus BMI 40+ (liikuntaneuvonnan kautta)
 • Sydänlapset, lääkärintodistus
 • Syöpä (diagnoosi enintään 10 vuotta), lääkärintodistus
 • Uniapnea, lääkärintodistus
 • Vammaiset lapset , lääkärintodistus
  * Henkilöiden, joille uimakortti myönnetään B-lausunnolla psykiatrisista syistä, tulee esittää vuosittain voimassa oleva todistus rannekkeen myöntämiseksi

Avustajatunnuksen saaminen erityisuimarannekkeeseen

Erityisuimarannekkeeseen on mahdollista saada avustajatunnus, jolla uimahalliin pääsee maksutta myös täysi-ikäinen avustaja. Avustaja auttaa rannekkeen haltijaa pukeutumisessa, peseytymisessä sekä liikkumisessa koko harjoittelun ajan. Avustajatunnukseen ovat oikeutettuja:

 • Kehitysvammaiset
 • CP-vammaiset
 • Näkövammaiset
 • Epileptikot
 • Dysfaatikot
 • ADHD:ta sairastavat
 • Alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset. Jos lapsi on esim. 8-vuotias, avustajatunnus myönnetään vain kahdeksi vuodeksi.
 • Muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää

Avustajatunnus merkitään erityisuimarannekkeeseen oston yhteydessä esittämällä uimahallin kassalle KELA-kortin tunnus 111, näkövammaiskortti tai EU-vammaiskortin A-merkintä tai anomalla avustajatunnusta hakemuksen yhteydessä liikuntapalveluista.

Uintiystävä

Espoolaisen +68 sporttirannekkeen tai erityisryhmien uimarannekkeen haltijan täysi-ikäinen uintiystävä pääsee maksutta mukaan uimaan espoolaisiin uimahalleihin. Uintiystävä voi olla esimerkiksi täysi-ikäinen lapsi, muu sukulainen tai tuttu. Uintiystävä voi tulla mukaan myös, jos rannekkeen haltijalla on rannekkeessa avustajatunnus ja avustaja mukanaan. Etuus ei koske ohjattua toimintaa uimahallissa eikä kuntosaleja.

Erityisryhmien kuntosaliranneke

Rannekkeen myöntöpäätös on voimassa vuoden myöntämisestä ja ranneketta voi ladata hintaan:

12 €   1kk 
45 €   6 kk 
80 €   12 kk

Ranneke on  voimassa Espoon kaupungin kuntosaleilla niiden vapaaharjoitteluaikoina. Uimahalleissa kuntosalien käyttäjien on maksettava erikseen uimahallin sisäänpääsymaksu. Tutustu myös erityisryhmien uimahallirannekkeen myöntämisperusteisiin. Kuntosalirannekkeen voivat ostaa kuluvana vuonna 15 vuotta täyttävät. Rannekkeen haltijan tulee olla espoolainen.

 • Asiakas lunastaa kuntosalirannekkeen haluamastaan kaupungin asiointipisteestä tai uimahallin kassalta näyttämällä myöntämisperusteisiin kuuluvan KELA- kortin, EU-vammaiskortin tai näkövammaiskortin.
 • Lääketieteellisin perustein ranneketta haetaan Espoon liikuntatoimesta.
 • Hae erityisryhmien kuntosaliranneketta sähköisesti
 • Erityisryhmien kuntosalirannekkeen hakemuslomakkeita saa uimahallien kassoilta tai sen voi tulostaa: Erityisryhmien kausirannekehakemus (pdf, 175 Kt)

  Hakemus lähetetään osoitteeseen:
  Liikuntapalvelut/ Erityisryhmien kausirannekkeet
  PL 34
  02070 Espoon kaupunki

Hakemusten käsittelyaika on noin 2 - 4 viikkoa.
Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Erityisryhmien kuntosalirannekkeen myöntämisen perusteet:

 • EU-vammaiskortti
 • Diabetes, KELA-kortin tunnus 103
 • Epilepsia (G40), KELA-kortin tunnus 111 tai lääkärintodistus (Avustajakorttia haetaan liikuntapalveluista
 • Mielenterveyspotilaat, KELA-kortin tunnus 112 tai 188 tai eläkepäätös / B-lausunto psykiatrisista syistä
 • MS-tauti ja siihen verrattavat sairaus-tilat (G35)KELA-kortin tunnus 109 tai 303 tai lääkärintodistus
 • Näkövamma, näkövammaiskortti
 • Parkinsonin tauti, KELA-kortin tunnus 110 tai lääkärintodistus
 • Reuma, KELA-kortin tunnus 202
 • Fibromyalgia, lääkärintodistus
 • CP- vamma (G80), lääkärintodistus
 • Dystonia, lääkärintodistus
 • Etenevät keskushermostosairaudet (G10-G13), lääkärintodistus
 • Invalidit, joiden invaliditeetin haitta-aste on väh.50 % eli haittaluokka on väh.11, lääkärintodistus
 • Kehitysvammaiset, lääkärintodistus tai kehitysvammahuollon lausunto
 • Lihastaudit (G70-G73), lääkärintodistus
 • Sairaalloinen lihavuus BMI40+, liikuntaneuvonnan kautta

Kehitys- ja CP-vammaisille, näkövammaisille, epileptikoille sekä henkilöille, joilla on EU-vammaiskortin A-merkintä myönnetään ranneke, jolla kuntosaliin pääsee rannekkeen haltija ja täysi-ikäinen avustaja. Avustaja auttaa pukeutumisessa ja peseytymisessä sekä liikkumisessa koko harjoittelun ajan. 1+ avustajakortti voidaan myöntää myös muihin ryhmiin kuuluville, joiden sairauden tai vamman aiheuttama haitta sitä edellyttää.

Omaishoitajat maksutta uimaan ja kuntosaleille

Espoolaista hoitavalle omaishoitajalle uimahallikäynnit ja kuntosalien vapaaharjoittelu ovat maksuttomia. Ranneke myönnetään henkilölle, joka saa Espoon kaupungilta omaishoidon tukea. Tuesta saatava palkkalaskelma esitettävä uimahallin kassalla. Liikkumassa voi käydä kertaluonteisesti tai hankkia 6kk rannekkeen.