Hoito- ja palvelutakuu

Hoitotakuu ja palvelutakuu turvaavat espoolaisille hoitoon pääsyn ja palvelujen saannin lakisääteisessä ajassa.

Hoitotakuun toteutuminen terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa

Miten nopeasti pääsee lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa? Entä hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolle? Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat saamaansa palveluun? Päivitämme tilastot aina kuukauden alussa. Tutustu hoitotakuutilastoihin

Erikoissairaanhoidon palvelujen odotusajat ovat HUS:n sivuilla.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Missä ajassa toimeentulotukihakemukset käsitellään? Päivitämme tilastot kerran viikossa. Tutustu toimeentulotuen keskimääräisiin käsittelyaikoihin

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Missä ajassa pääset kotihoidon asiakkaaksi tai hoiva-asumiseen? Miten nopeasti saat omaishoidon tukea? Päivitämme tilastot joka neljäs kuukausi. Tutustu tilastoihin

Lastenpsykiatrisen yksikön ja lasten kuntoutuspalvelujen odotusajat

Mikä oli keskimääräinen odotusaika lasten puhe- ja toimintaterapiaan? Entä psykologipalveluun tai lastenpsykiatriseen yksikköön? Tutustu lastenpsykiatrisen yksikön ja lasten kuntoutuspalvelujen odotusaikoihin

Vammaispalvelut

Kuinka monta työpäivää menee hakemuksen käsittelyn aloittamiseen? Entä kuinka nopeasti hakemus otetaan käsittelyyn? Kuinka monta päivää keskimäärin menee päätöksen tekoon? Tutustu vammaispalvelujen tilastoihin