Pidä huolta itsestäsi

Elämä on arvaamatonta, eikä täsmällistä ennustetta yksilön elinaikanaan kohtaamista sairauksista tai eliniästä voi tehdä. Elinolojen ja elämäntapojen perusteella voidaan kuitenkin tehdä arvio eri tekijöiden aiheuttamista riskeistä sekä niiden vaikutuksesta jäljellä olevan eliniän pituuteen.

Testeillä voit myös selvittää esimerkiksi ravitsemuksesi rakennetta tai liikuntasi energiakulutusta, tupakka- tai päihdekäyttösi astetta tai jopa sairastumisriskiäsi.

Alla olevia otsikoita klikkaamalla voit lukea aiheista tarkemmin.

 

Testaa itsesi

Sähköinen terveystarkastus 

Täytä sähköinen terveystarkastus, niin saat raportin, joka kertoo odotettavissa olevan elinikäsi sekä terveysriskisi. Aloita sen jälkeen valmentautuminen kohti entistä vireämpää elämää. Sähköinen terveystarkastus Omaolo-palvelussa.

Sairausriski

Painonhallinta

Ravinto

Liikunta

Tupakointi, päihteet ja riippuvuudet

 

Tukea muutoksiin

Ole hyvä itsellesi ja huolehdi terveydestäsi! Koottua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä keinoista, joilla voit itse vaikuttaa niihin. 

Liikunta

Liikunnalla on runsaasti positiivisia vaikutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin. Liikkuminen pitää yllä kuntoa, antaa voimia arkeen, auttaa hallitsemaan stressiä ja ehkäisee masennusta. Vaikeissa elämäntilanteissa liikunta voi auttaa vähentämään ahdistusta ja jännitystiloja. Liikkuminen edistää unen laatua ja helpottaa nukahtamista. Säännöllinen liikunta parantaa monien sairauksien ennustetta, ja sitä voidaan käyttää jopa lääkkeenomaisesti. 

Löydä itsellesi sopiva liikuntamuoto 

Lähde luontoon haukkaamaan ulkoilmaa, ota ystävä mukaan kävelylenkille tai hyppää pyörän selkään. Tapaile tanssiaskelia, pelaa kaveriporukassa tai sukella pinnan alle. Motivoitumisen kannalta on tärkeintä, että koet liikunnan mielekkäänä. Löydä itsellesi sopiva liikuntamuoto ja nauti sen tuomasta hyvästä olosta.

Kannattaa myös miettiä, voisitko lisätä liikuntaa arkeesi liikkumalla osan työmatkastasi pyörällä tai kävellen tai vaikkapa valita rappuset hissin sijasta. Erityisesti jos istut suuren osan päivästä, pienikin sykkeen nousu ja liike vetreyttää ja virkistää.

Liikkeelle luontoon! 

Liikkuminen luonnossa on erityisen elähdyttävää hyvinvoinnillemme. Muuan muassa vesi, puut, pensaat ja avoin tila sekä esteettiset näkymät ovat tutkitusti erityisen elvyttäviä elementtejä hyvinvoinnillemme. Oleskelu elvyttävissä ympäristöissä saa ihmiset irtautumaan arkipäivän paineista, vähentää fysiologista stressiä, rentouttaa ja parantaa mielialaa. Mielihyvää herättävä ulkoiluympäristö vahvistaa ulkona liikkumisen virkistymis- ja rentoutumiselämyksiä.

Espoosta löytyy runsaasti ulkoilureittejä ja luontopolkuja, joista löydät lisätietoja alta. Jos et pääse luontoon liikkumaan, voit kokeilla vaikka virtuaalista metsäkävelyä. 

Liikunta ja sairaudet

Liike on lääke. Liikunta ehkäisee sairauksia ja tukee niiden hoitoa. Vaikka toimintakyky olisi joiltain osin heikentynyt tai sairastat jotain pitkäaikaissairautta, liikuntaa voi harrastaa kun huomioit sairauden aiheuttamat rajoitteet. Liiku omaa kehoasi kuunnellen ja sovella liikuntaa tilanteesi ja voimiesi mukaan. Jos olet epävarma, onko jokin liikuntamuoto sinulle turvallinen tai sopiva, käänny ammattilaisen puoleen.

Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on erottamaton osa kokonaisterveyttämme. Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota mielen hyvinvointiin. 

Mielenterveys on muuan muassa elämänhallinnantunnetta, itsensä arvostamista ja itsestä huolehtimista ja sitä, että kokee elämänsä mielekkääksi. Ihmissuhteissa mielenterveys näkyy kykynä olla vuorovaikutuksessa ja solmia ihmissuhteita, ilmaista tunteitaan, rakastaa ja tuntea myötätuntoa. Myös kyky tehdä työtä tai muuta merkityksellistä sekä osallistua ja valvoa omia etujaan kuuluu hyvään mielenterveyteen. 

Miten voit vahvistaa mielen hyvinvointia?

Mieltä voi hoitaa, vahvistaa ja huoltaa, kuten fyysistä kuntoa ja terveyttä. Keinot ovat yksilöllisiä, joten on tärkeää, että löydät juuri sinulle sopivia tapoja vahvistaa mielen hyvinvointia. Liikkuminen, hyvä ravitsemus ja riittävä uni ja lepo ovat perusta myös mielen hyvinvoinnille. Sen lisäksi tarvitaan mielen taitoja, joita voi harjoitella joka päivä. Mielen taitoja ovat tunnetaidot, myönteisen ajattelun taito ja resilienssi eli selviytymistaidot.

Me kaikki tarvitsemme sosiaalista tukea, jotta mielemme voisi hyvin. Vuorovaikutustaitoja voi harjoitella kaikissa ihmissuhteissa läpi elämän. Läheisissä ihmissuhteissa tuemme toisiamme vastavuoroisesti. Eri elämänvaiheissa korostuu eri ihmissuhteiden merkitys. Myös löyhemmillä ihmissuhteilla ja arjen kohtaamisilla voi olla suuri merkitys hyvinvoinnillemme.

Vuorovaikutukseen toisten kanssa vaikuttaa myös suhde itseemme. Tietoisuus- ja läsnäolotaidot auttavat keskittymään nykyhetkeen. Itsetuntemusta ja tunnetaitoja voi kehittää läpi elämän. Lisäksi myönteinen ajattelu ja avoin asenne itseen ja toisiin sekä kimmoisuustaidot eli resilienssi ovat keskeisiä mielen taitoja, joita jokainen voi harjoitella arjessa.

Vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen:

Elämää ei voi hallita, mutta ongelmiin voi löytää ratkaisuja

Mielenterveys vaihtelee elämäntilanteiden ja kokemusten mukaan. Eri ikävaiheisiin liittyvät kehityskriisit ja elämäntilanteiden aiheuttamat kriisit voivat koetella omaa jaksamista. Olennaista on se, miten pystyt käsittelemään vaikeuksia ja löytämään niihin ratkaisuja. Kannattaa hakea tukea läheisiltä ja samassa elämäntilanteessa olevilta. Verkossa on myös oma-apuohjelmia tueksi erilaisiin mielenterveyden ongelmiin.

Tietoa elämänkriiseistä ja tukea niistä selviämiseen:  

Tietoa mielenterveydestä ja oma-apuohjelmia: 

Ravitsemus ja painonhallinta

Ravinnosta saa energiaa, ja se auttaa jaksamaan. Terveellinen ravinto edistää hyvinvointia, ja siitä saadaan tarvittavat vitamiinit ja mineraalit. Monipuolinen ja terveellinen ravinto ehkäisee myös sairauksien syntyä ja edistää sairauksista toipumista sekä tukee niiden hoitoa.

Terveellisen ravinnon periaatteet

Suomalainen arvostaa ruoan puhtautta, terveellisyyttä ja kotimaisuutta, mutta valintatilanteessa ruoan tuttuus, edullisuus ja hyvä maku usein ratkaisevat. Arjen ruokavalinnat ja ruokailutottumukset vaikuttavat terveyteen enemmän kuin yksittäisten ravintoaineiden saanti. Omiin valintoihin ja tottumuksiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ravintoaineet ja ravinnon koostumus

Terveellinen ravinto on monipuolista ja maistuu hyvältä. Monipuoliseen ravintoon sisältyy kasviksia ja riittävästi kuituja. Kasviksia kannattaa syödä runsaasti, sillä niillä on paljon myönteisiä vaikutuksia. Kuidun lähteinä vilja ja erityisesti täysjyvävilja ovat merkittävimpiä. Myös proteiinia tarvitaan riittävästi lihasvoiman ylläpitämiseksi ja energian lähteeksi, erityisesti kasvuiässä ja ikääntyessä.

Rasvaakin tarvitaan – siitä saadaan energiaa ja tärkeitä vitamiineja. Rasvan saantia on kuitenkin syytä tarkkailla, koska sen laadulla ja määrällä on terveydellistä merkitystä.

Mitä on painonhallinta?

Ylipainoon liittyy kuitenkin aina lisääntynyt riski sairastua moniin sairauksiin, kuten diabetekseen, sepelvaltimotautiin ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin. Mistä löytää keinoja ja työkaluja pysyvään painonhallintaan?

Painonhallinnan lähtökohtana on omien elintapojen tarkastelu ja muuttaminen. Paino pysyy hallinnassa, kun energian saanti ja sen kulutus ovat tasapainossa. Tavoitteiden tulisi olla sellaisia, että ne on helppo sovittaa omaan arkielämään. Uutta elämäntapaa on opeteltava vähitellen. Pienikin onnistuminen kasvattaa luottamusta omiin voimavaroihin, ja uutta elämäntapaa on helpompi jatkaa. 

Lihavuus ja sairaudet

Olenko ylipainoinen?

Aikuisten normaalipainon ylärajaksi on maailmanlaajuisesti valittu painoindeksi 25 kg/m2, koska sen ylittyminen lisää monien sairauksien vaaraa.

Neuvokas perhe - tukea perheen elämäntapoihin

Neuvokas perhe haluaa innostaa, kannustaa ja antaa iloa perheen elämäntapojen pohtimiseen ja muutosten tekemiseen muun muassa ravitsemukseen, liikuntatottumuksiin ja muihin perheen elintapoihin liittyen.

Päihteet ja muut riippuvuudet

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat, aiheuttavat voimakkaita mielihyvä- tai muita tunnekokemuksia mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.

Tavallisimmin käytetyt päihteet

Alkoholi on yleisimmin Suomessa käytetty päihdeaine, jonka myyntiä ja anniskelua ohjataan lainsäädännön avulla. 

Huumausaineet ovat laittomia päihteitä. Niiden luvaton käyttö, hallussapito ja myynti ovat Suomessa rangaistavia tekoja.

Päihteiden käyttö ja haittavaikutukset

Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa henkistä ja ruumiillista riippuvuutta eli pakonomaista tarvetta saada päihdyttävää ainetta lisää. Käytön lopettaminen on vaikeaa, ja lopettamisesta aiheutuu vieroitusoireita.

Päihteiden pitkäaikainen käyttö heikentää käyttäjän terveydentilaa ja lisää sosiaalisia haittoja, jotka ulottuvat käyttäjän lähiympäristöön. Lue lisää aiheesta:

Tavallisimmat riippuvuudet

Haitallinen tai pakonomainen riippuvuus saattaa kehittyä myös tekemiseen tai toiminnan tuomaan mielihyvän tunteeseen. Tällöin kyseessä on toiminnallinen riippuvuus. Erityisestä riippuvuudesta voidaan puhua silloin, kun riippuvuutta aiheuttava asia huonontaa kanssakäymistä läheisten ihmisten, työkaverien tai ystävien kanssa, heikentää merkittävästi taloudellista tilaa tai päivittäisten asioiden hoitamista.

Pyöräile, hiihdä, tanssi tai pelaa kaveriporukassa. Valitse itsellesi sopiva liikkumismuoto ja nauti sen tuomasta hyvästä olosta.

Tupakka ja tupakkatuotteet

Haluatko rikastua? Tiesitkö, että lopettamalla tupakoinnin voit säästää noin 100 euroa kuukaudessa?
Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin, mutta se ei onnistu. Mikä on onnistumisen salaisuus?

Tupakoinnin vaikutukset

"Olen polttanut niin kauan, ettei tupakoimattomuus enää hyödytä". Totta vai tarua? Tarua. Lopettaminen kannattaa aina. Tupakoimattomuus ja sen hyödyt eivät katoa vanhetessaan.

Tupakka ja sairaudet

Tupakoinnilla ei saavuteta terveyshyötyjä, päinvastoin! Se on osasyy monen sairauden syntyyn tai hidastaa sairauden paranemista.

Sikarin, piipputupakan ja nuuskan terveysriskit

Onko sikarin, piipputupakan tai nuuskan käyttö terveydelle vaarattomampaa kuin tavallisen tupakan? Sikari ja piipputupakka sisältävät samoja haitallisia ainesosia kuin savukkeetkin, mutta vielä enemmän.

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakkariippuvuudesta irtautuminen on pitkäjänteinen projekti. Onnistuminen vaatii itsekuria ja huolellista valmistautumista. Usko itseesi ja pidä kiinni tavoitteestasi. Lopettamisen ensivaikutukset tuntuvat jo muutaman vuorokauden sisällä, kun haju- ja makuaistit herkistyvät entiselleen.

Mistä tukea tupakoinnin lopettamiseen?

Uni ja lepo 

Riittävä uni ja rauhallinen nukkumisympäristö ovat hyvän terveyden tärkeitä osatekijöitä. Toisaalta riittämätön uni heikentää suorituskykyä ja altistaa sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Aikuinen tarvitsee noin 7 – 8 tuntia unta yössä. Uniongelmia voi ja kannattaa hoitaa itse, sillä lääkkeiden avulla hankittu uni ei vastaa luonnollista unta.

Jos haluat tietää enemmän unesta tai miten parantaa unen laatua, tässä muutamia hyviä vinkkejä:

Hyvä uni edistää terveyttä

Riittävä uni on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle

Huono uni on terveysriski

Uniongelmia voi hoitaa itse