Lasten puhe- ja toimintaterapia sekä psykologipalvelut

Espoon kaupungin lasten kuntoutuspalvelut, eli puhe- ja toimintaterapia sekä lasten psykologiapalvelut, tukevat lapsen kehitystä.

Lasten kasvattaminen ja kehityksen tukeminen ovat vaativia tehtäviä, joihin liittyy jokaisessa perheessä ajoittain kysymyksiä. Saatat olla huolissasi esimerkiksi lapsesi kielellisestä tai motorisesta kehityksestä tai oppimisen ja keskittymisen valmiuksista. Voit kaivata lisää tietoa voidaksesi vastata lapsesi tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lasten kuntoutuspalvelujen puheterapeutit, toimintaterapeutit ja psykologit auttavat perheitä näissä kysymyksissä.

Tarjoamme

  • ohjausta ja neuvontaa vanhemmille
  • konsultaatioapua lasten kanssa työskenteleville tahoille (esim. päivähoitoon)
  • lapsen kehitysarvioita
  • yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutusta.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Pihatörmässä (Kuitinmäki). Palvelumme ovat maksuttomia, ja olemme vaitiolovelvollisia kanssasi käydyistä keskusteluista. 

Palveluihin tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai varhaiskasvatuksen eritysopettajan kirjoittama lähete/ saate. Lähetteen/saatteen voi tehdä neuvolan tai koulun terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, toiminta- tai puheterapeutti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Ensimmäinen käyntiaika ilmoitetaan kirjeitse kotiin.

Lapsen kehitykseen liittyvissä ongelmissa tarjoamme puhelinohjausta ja konsultaatiota sekä yhteistyötahoille että lapsen vanhemmille.

Yhteystietomme löytyvät puheterapiantoimintaterapian sekä Lasten psykologiapalvelujen  sivuilta.