Lastenpsykiatrinen yksikkö

Lastenpsykiatrinen yksikkö tarjoaa konsultointitukea lapsen arjessa työskenteleville verkostoille. Arvioimme, havainnoimme, tutkimme ja hoidamme pääsääntöisesti esi- ja alakouluikäisiä espoolaisia lapsia sekä heidän perheitään lapsen merkittävissä mielenterveyden ja käyttäytymisen pulmiin liittyvissä haasteissa. Jalkautuva verkostoyhteistyö sekä psykoedukatiivinen työskentely on tärkeä osa työtämme. 

Pidämme tärkeänä, että lasta ja perhettä tuetaan arjen toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti ja kannustavasti.

Ohjautuminen palveluun

Lapsen ja perheen arjessa toimivat yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrista yksikköä puhelimitse tai sähköpostitse vanhempien/ huoltajien suostumuksella. Konsultoiva yhteistyökumppani kokoaa yhteen verkoston, jossa pohditaan yhdessä kokonaisvaltaisesti lapsen arkeen liittyviä haasteita. Konsultaatioverkoston tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaisin tuki lapselle ja perheelle arjen helpottumiseksi. Samalla pohditaan lastenpsykiatrisen yksikön liittymistä mukaan työskentelyyn. Yhteistyötä toteutetaan usein kumppanuudessa muiden tukitahojen kanssa.

Lastenpsykiatrinen yksikkö on osa lapsiperheiden erityispalveluja Espoossa. Lastenpsykiatrisessa yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lastenpsykiatreja, psykologeja, neuropsykologi, sairaanhoitajia, puheterapeutti, toimintaterapeutti, osastonsihteeri sekä yksikön päällikkö.

Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.