Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvojat

Avio- ja avoeron sattuessa vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia.

Lastenvalvojien yhteystiedot ja lisätietoa lastenvalvojien tehtävistä

Olosuhdeselvitys

Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, päätetään niistä tuomioistuimessa. Asian selvittämiseksi tuomioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta sellaista sosiaalityön asiantuntemukseen perustuvaa lisätietoa, jota tuomioistuimen on vaikea muutoin saada.

Lue olosuhdeselvityksestä lisää

Tapaamispaikkatoiminta

Perheasioiden yksikössä on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja vaihtoja espoolaisille lapsille. Palvelut järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Lisätietoa tapaamispaikkatoiminnasta

Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa, ja toissijaisesti lastenvalvojan luona. Tunnustamisesta kerrotaan lasta odottaville vanhemmille neuvolakäynnin yhteydessä. Tunnustaminen tehdään tavallisimmin raskausviikon 30–32 käynnillä. Isä antaa tunnustuksen isyydestä henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tulevan lapsen äidin läsnä ollessa ja äidin suostumuksella siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut.

Lisätietoa isyyden tunnustamisesta

Isyyden selvittäminen lastenvalvojan luona

Kun lapsi syntyy äidille, joka ei lapsen syntymähetkellä ole avioliitossa, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen. Isyyden tunnustaminen tehdään selvissä tapauksissa ensisijaisesti äitiysneuvolassa, eikä vanhempien tarvitse asioida lastenvalvojan luona lainkaan. Neuvolassa voidaan sopia myös yhteishuollosta.

Lisätietoa isyyden selvittämisestä

Äitiyden tunnustaminen ja selvittäminen

Uusi äitiyslaki tuli voimaan 1.4.2019, ja se koskee äitiyden vahvistamista silloin, kun nainen on antanut suostumuksensa hedelmöityshoitoon synnyttäjän lisäksi. Äitiyden tunnustaminen tehdään äitiysneuvolassa.

Lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa äidiksi lapsen synnyttäjän ohella, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla. Lapsen syntymän jälkeen tai epäselvissä tilanteissa äitiys selvitetään ja tunnustetaan lastenvalvojan luona.

Neuvolassa ei voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioista voidaan tarvittaessa sopia lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Eroauttaminen lapsiperheille

Eroauttaminen lapsiperheille -palvelu on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille, jotka vielä harkitsevat eroa, tai jotka haluavat tukea jo toteutuneen eron jälkeiseen elämäntilanteeseen.

Adoptio

Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Lisätietoa adoptiosta