Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voit hakea Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää Espoo harkintansa mukaan. 

 

Perustoimeentulotuki Kelasta

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen ja ruokaan.

Lue lisää Kelan sivuilta

Kela: Toimeentulotuki selkosuomella

Hae ensin muut tuet

Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus.

Lue lisää Kelan sivuilta

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurilla voit arvioida sinun tai perheesi mahdollisen oikeuden perustoimeentulotukeen.

Siirry laskuriin

Hae perustoimeentulotuki Kelan verkkopalvelussa

Hae tukea ja toimita liitteet verkossa. Voit hakea tukea myös lomakkeella. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Ota silloin yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Voit myös seurata hakemuksesi käsittelyä Kelan verkkopalvelussa.

Kelan verkkoasiointi

Kelan lomakkeet

Saat päätöksen perustoimeentulotuesta seitsemässä arkipäivässä

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet toimittanut Kelaan kaikki tarvittavat liitteet hakemuksesi käsittelyä varten.

Perustoimeentulotuki maksetaan tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Silloin maksu on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa.

Perustoimeentulotuen jatkohakemus

Kela myöntää perustoimeentulotuen yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa.

Lue lisää

Muista ilmoittaa muutoksista

Sinun on ilmoitettava Kelaan kaikista olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat perustoimeentulotuen määrään. Voit ilmoittaa muutoksista verkossa, lomakkeella tai puhelinpalvelussa.

Perustoimeentulotuki tarkistetaan, jos sinun tai perheesi olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat perustoimeentulotuen määrään. 

Ilmoita muutoksista Kelaan

Kysy lisää perustoimeentulotuesta

Kelan ja Espoon välinen yhteistyö

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella Kelan työntekijän tai Espoon sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Tarpeen mukaan Kela välittää tietojasi sosiaalitoimistoon, jossa voidaan pohtia elämäntilannettasi syvällisemmin kuin Kelassa.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Espoosta

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Espoosta.

Tutustu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteisiin (pdf, 356 Kt) (pdf, 364 Kt) (pdf)

Näin haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksen kuntaan. Jos olet jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan Espoosta.

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea verkossa

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea lomakkeella

Seuraa hakemuksesi käsittelyä verkossa

Verkossa näet täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksesi käsittelytilanteen ja tuen maksutiedot. Lisäksi näet täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset.

Seuraa hakemuksesi käsittelyä verkossa

Saat päätöksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemässä arkipäivässä

Espoo antaa päätöksen toimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut. Tämä edellyttää, että olet toimittanut kaikki tarvittavat liitteet hakemuksesi käsittelyä varten.

Tutustu keskimääräisiin toimeentulotuen käsittelyaikoihin Espoossa

Neuvontaa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta antaa aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön toimisto

Jos olet tyytymätön päätökseen

Jos Espoon kaupungin myöntämässä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksessä on mielestäsi virhe, voit hakea siihen korjausta.

  • Ensin kannattaa ottaa yhteys päätöksen tehneeseen työntekijään. Mahdolliset korjaukset voidaan siten tehdä nopeimmin.
  • Mikäli asiaan ei löydy ratkaisua, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti tai oikaisuvaatimuslomakkeella, jonka saat myös perhe- ja sosiaalipalvelujen toimipisteistä.
  • Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut toimeentulotukipäätöksen tiedoksi. Oikaisuvaatimuksessa tulee esittää ne syyt, joiden perusteella oikaisua haetaan. Tarkempi ohje on lähetetty toimeentulotukipäätöksen mukana.
  • Toimita oikaisuvaatimus Espoon kaupungin kirjaamoon
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto käsittelee oikaisuvaatimukset.


Jos Kelan myöntämässä perustoimeentulotuen päätöksessä on mielestäsi virhe, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan. Espoon kaupunki ei ota kantaa Kelan tekemiin perustoimeentulotukea koskeviin päätöksiin.

Hautausavustuksen hakeminen aikuissosiaalityöstä

Maksusitoumus hautaukseen myönnetään, jos

  • vainaja on saanut säännöllisesti toimeentulotukea tai
  • kuolinpesässä ei ole varallisuutta.

Kuolinpesän varattomuus todetaan esittämällä vainajan tiliotteet sekä viimeinen verotuspäätös. Jos verotuspäätöksestä ilmenee kiinteää omaisuutta, mutta tilillä ei ole varoja, voidaan hautaus myöntää perimällä hautauskulut kuolinpesästä.

Maksusitoumus hautaukseen haetaan sosiaalipalvelutoimistosta.

Maksusitoumusta hautaukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Vainajan henkilötietojen lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä tukea hakevan omaisen yhteystiedot.

Hakemuksen voi postittaa tai tuoda henkilökohtaisesti sosiaalipalvelutoimistoon tai johonkin Espoon kaupungin asiointipisteistä. Hakemusta hautaukseen ei voi tehdä sähköisesti.

Sosiaalipalvelutoimiston yhteystiedot