Espoon sairaala

Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu.

Espoon sairaalassa hoidetaan espoolaisten lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneitä kuntalaisia. Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Yhden hengen potilashuoneita on 270.

Sairaala on osa Jorvin sairaalakampusta, jossa Espoon sairaala ja HUS-Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä.

Espoon sairaalassa periaatteena on kotoa kotiin: Sairaalassaolon aikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelevät kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi. Kaikkea kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet.

Asiakastyytyväisyys Espoon sairaalassa

Asiakaskokemusta mitataan Espoon sairaalassa kansainvälisesti käytössä olevan nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittarin lukema voi vaihdella välillä -100 ja +100. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Espoon sairaalaa. Jos NPS-lukema on yli 50, sitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.   

Espoon sairaalan NPS heinä-joulukuulta 2020 on +67.