Työllistämisen Espoo-lisä

Työnantaja voi saada työllistämisen Espoo-lisää, kun rekrytoi espoolaisen työttömän työnhakijan. Espoo-lisän tukimuodot ovat rekrytointituki, palkkatuki tai toimeksiannon tuki.

Rekrytointituki

 • Kenelle: yritykset
 • Mihin: henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea
 • Kohderyhmä: espoolaiset työttömät
  • vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä tai 12 kk työttömänä olleet
  • kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, joiden palveluntarve on arvioitu Espoo-lisän osalta
 • Määrä: 500 €/kk 
 • Kesto: työsuhteen keston mukaisesti, kuitenkin enintään 12 kuukautta
 • Tukea voidaan myöntää myös ilman TE-toimiston myöntämää valtion palkkatukea.

Palkkatuki

 • Kenelle: kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat (tukea ei myönnetä muille kunnille)
 • Mihin: palkkakustannuksiin. TE-toimiston myöntämä valtion palkkatuki ja Espoo-lisä eivät yhdessä saa ylittää yrityksillä 50% ja yhdistyksillä, säätiöillä ja rekisteröidyillä uskonnollisilla yhdyskunnilla, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa, 100% palkkakustannuksista. 
 • Kohderyhmä: espoolaiset työttömät
  • vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä tai 12 kk työttömänä olleet
  • alentuneesti työkykyiset, joista TE-toimisto maksaa palkkatukea
  • kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, joiden palveluntarve on arvioitu Espoo-lisän osalta
  • oppisopimusopiskelijat, joista TE-toimisto maksaa palkkatukea
 • Määrä: korkeintaan 800 €/kk
 • Kesto: enintään 12 kuukautta, oppisopimuksessa enintään koko oppisopimuksen ajan
 • Tuen edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt työsuhteeseen valtion palkkatuen.

Toimeksiannon tuki

 • Kenelle: yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt
 • Mihin: työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti. Toimeksianto tehdään esimerkiksi osuuskunnan, toiminimen tai kevytyrittäjyyden kautta. 
 • Kohderyhmä: espoolaiset työttömät, vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä tai 12 kk työttömänä olleet
 • Määrä: enintään 50 % toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin korkeintaan 1500 €
 • Kesto: työnantaja voi hakea toimeksiannon Espoo-lisää korkeintaan kahteen toimeksiantoon vuodessa, ja toimeksiantosopimuksessa on huomioitava työttömyysturvaan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat.

Hakulomake ja ohje