Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut pitkään pois työelämästä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • parantaa elämänhallintaasi ja toimintakykyäsi
  • auttaa sinua kuntoutumaan kohti opiskelua tai työelämää.

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Matalan kynnyksen työtoimintaa, joka tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua omaan tilanteeseen. Työtoimintaa vähintään 4 tuntia päivässä, 2-4 päivää viikossa vähintään kolmen (3) kuukauden ajan.

  • tavoitteellista ja eteenpäin vievää
  • asiakaslähtöistä toimintaa
  • työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tukena.

Missä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään?

Mitä etuja kuntouttavasta työtoiminnasta saa?

Saat työttömyysetuutta. Lisäksi saat 9 euron suuruisen kulukorvauksen  työtoimintapäiviltä sekä julkisen liikenteen kuukausilipun. Kuntouttava työtoiminta kuuluu työturvallisuuslain ja Espoon kaupungin tapaturmavakuutuksen piirin.

Miten pääsen kuntouttavaan työtoimintaan?

Ota asia puheeksi Työllisyys Espoon tai TE-toimiston työntekijän kanssa.