Hoppa till innehåll.
Kuvituskuva piirros rokotus

En uppskattning av tidtabellen för coronavaccinering har publicerats – tidsbokningen är nu öppen även för 45–49-åringar

07-05-2021

Esbo har publicerat sin uppskattning av hur coronavaccineringarna framskrider under våren och sommaren. Det ser ut som om befolkningen i arbetsför ålder kommer att få sin första coronavaccination senast i juli. Tidsbokningen för coronavaccinering är öppen för Esbobor som i år fyller 45 år och Esbobor som är äldre än det. Dessutom kan du boka tid om du hör till riskgrupp 1 eller 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd.

Kommunalval 2021, logo

Förhandsröstning i kommunalvalet ordnas 26.5–8.6.2021 – se röstningsställena i Esbo

10-05-2021

Esbo har flera förhandsröstningsställen, av vilka en del är utomhus eller så kallade drive-in-röstningsställen till vilka man kan köra direkt med bil. Öppettiderna varierar och vissa tider har reserverats för personer som hör till en riskgrupp.

Esbos EU-superår 2022.

Esbos EU-superår 2022

10-05-2021

Eurooppa kylässä Espoossa 2022! Meidät on valittu Eurocities-kaupunkiverkoston vuosifoorumin järjestäjäkaupungiksi. Tässä vuosifoorumissa kehitetään tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja yhdessä. EU-tason yhteistyön ja kontaktiverkoston avulla meidän on mahdollista olla kokoamme suurempi toimija.

Jukka Mäkelä i Gumböle.

Esbo är en europeisk och internationell stad

07-05-2021

Nu inför Europadagen är det bra att komma ihåg att vi som stad vänder blicken utåt. Att skapa och arbeta tillsammans är inte bara Esbos värderingar, de är också europeiska värderingar. I en tid då samhälleliga förändringar förutsätter samarbete över nationsgränserna behöver vi internationella samarbetsforum.

Maski illustration.

Anvisningar med anledning av coronaviruset

På vår coronasida hittar du aktuell information om coronaviruset samt relaterade åtgärder och restriktioner.

Om du ens har något av symtomen som tyder på coronaviruset, boka tid för ett coronatest.

Espoo liikkuu -liput

Idrottsanläggningar

Vid alla idrottsanläggningar utomhus ska följande riktlinjer och anvisningar följas:

  • Håll ett avstånd på minst ett par meter till andra människor.
  • Sköt om hygienen (använd handskar om du rör till exempel gymredskap, snyt dig i en näsduk)

Två personer som cyklar.

Hello Espoo

Webbplatsen Hello Espoo är ett omfattande informationspaket för internationella invånare som flyttar till Esbo.

Koronarokotteet nosto

Coronavaccinering i Esbo

I vaccinationstur står nu:

  • personer som i år fyller 45  år och äldre 
  • personer i riskgrupp 1 och 2 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition)

Om du hör till ovan nämnda grupper kan du boka tid:

  • coronavaccinbokning.fi
  • Genom att ringa numret 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).
    • Närståendevårdare kan tills vidare boka tid endast per telefon.

Läs mer: esbo.fi/coronavaccinering

Instagram @espoonkaupunki

Ohita Instagram