Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens utvärdering bygger på en lagstadgad utvärderingsplan som omfattar hela fullmäktigeperioden och på ett utvärderingsprogram som utarbetas årligen.