Invånar- och kundorientering i stadens tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Kommunallagen föreskriver att kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet.  Fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att delta.

Fokuset på invånarna och klienterna är ett av de tre värdena i Esbostoryn och dess betydelse har framhävts vid uppdateringen av storyn. Enligt Esbo-berättelsen är invånarna, samfunden och företagen de bästa krafterna.

Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden tar fokus på att utvärdera ställningen för invånarna och klienterna inom stadens uppgifter och tjänster. Lagstadgade metoder för invånarpåverkan såsom val, initiativrätt och besvärsrätt har ställts utanför utvärderingen.

Revisionsnämndens slutsatser

Det finns alltjämt saker att utveckla för Esbo stads fokus på klienter och invånare. Arbetet för utveckling på stads- och sektornivå kan inte utföras inom enbart ett eller två tväradministrativa projekt, utan fokuset på invånare och klienter måste byggas in i stadens alla funktioner och tjänster. Invånarna måste kunna uppleva att de hörs och att deras åsikter påverkar.

När det gäller att utveckla klientfokuset och öka möjligheterna att delta och påverka, är det att rekommendera att utnyttja de modeller och erfarenheter som i stora städer funnits vara bra och flytta tyngdpunkten till att öka deltagandet i planering och beslutsfattning.

Revisionsnämndens rekommendationer

För att främja fokuset på invånare och klienter måste kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka ökas och olika kanaler för påverkan göras mer öppna. Oavsett bakgrunden måste alla ha lika möjligheter att delta ock påverka. Utvecklingen av möjlighet att delta och påverka ska riktas till egagerande planering, beredning och verkställighet av beslutsfattning.

Staden ska se till tillräcklig utbildning och inskolning av personal  för anamning av verksamhetssätt med fokus på klienten.