Om esbo.fi sajten

Denna webbplats är Esbo stads centrala kanal för informationsförmedling. För invånarna i Esbo ger www.esbo.fi möjligheter till medinflytande och kommunikation med staden. Esbo finns också i sociala medier.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen esbo.fi. Bristerna kommer att åtgärdas vid förnyelsen av espoo.fi webbplatsen 2021.

Du kan kontakta oss via stadens responssystem.

Rekommenderade webbläsare

Webbplatsen Esbo.fi är tillgänglig med de vanligaste webbläsarna: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari. Vi rekommenderar att du använder den senaste publicerade versionen av webbläsare för både mobila och stationära enheter.

Du kan ändra textens storlek med hjälp av verktygen i din webbläsare.

Användar-id och datasäkerhet

Esbo stad ser till kommunbornas datasäkerhet vid användning av webbplatsen.

E-tjänster innehåller stadens registerbeskrivningar, i enlighet med personuppgiftslagen. De enskilda tjänsterna bär ansvaret för att registerbeskrivningarna är riktiga och uppdaterade.

Skriv inte känslig information i din esbo.fi kommentarer eller webbformulär såsom personbeteckningar, kontonummer eller hälsouppgifter.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att Esbo stad inte ansvarar för dataskydd eller innehåll på dessa andra webbplatser.

Om du upptäcker något som kan påverka informationssäkerheten i våra tjänster eller om du har utvecklingsidéer, kontakta oss på adressen tietoturva@espoo.fi. Tack för samarbetet!

Användning av kakor på webbplatsen esbo.fi

På vår webbplats används kakor (cookies). Med hjälp av kakor samlar vi statistik över besökarna på webbplatsen och analyserar data. Vårt mål är att webbplatsen till kvalitet och innehåll ska vara så användarvänlig som möjligt. Data om webbplatsens besökare är anonymiserade och skickas inte till en utomstående, tredje part.

Du kan blockera kakor som används för utveckling av webbplatsen genom att svara att du inte tillåter kakor. Urvalet är giltigt i en månad.

Man kan också blockera kakor på de flesta webbläsarna.

 • På Internet Explorer: Välj ikonen för Verktyg uppe till höger > Internetalternativ > Fliken Sekretess > Avancerat.
 • På Chrome: Välj ikonen för Anpassa uppe till höger > Inställningar > Webbplatsinställningar > Cookies

Om alla kakor blockeras, är det möjligt att webbplatsens funktion försämras.

Kakan är en liten textfil som sänds till och sparas på användarens dator. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att observera att kakor kan vara nödvändiga för att en del tjänster ska fungera ändamålsenligt.

På webbplatsen används både kakor som är specifika för ett besök och kakor för uppföljning. De kakor som är specifika för ett besök sparas så länge din webbläsare är öppen och förstörs när webbläsaren stängs. Kartläggningskakorna sparas i 13 månader om du inte väljer bort dem eller om din webbläsare inte är inställd för att ta dem bort tidigare. Endast kakor för identifiering av nya besökare och återvändande besökare sparas.

På vår webbplats använder vi ett program för webbanalys som tillhandahålls av en utomstående, tredje part. Programmet installerar en kaka för uppföljning på användarens dator. Fonectas program Snoobi samlar och analyserar data om användningen av webbplatsen. Dessutom använder vi Siteimprove.

Med hjälp av kakor insamlas bland annat följande data:

 • användarens IP-adress
 • klockslag
 • sidor som användaren besökt
 • typ av webbläsare
 • webbadress via vilken användaren kommit till Esbo stads webbplats
 • server via vilken användaren kommit till Esbo stads webbplats
 • domännamn via vilket användaren har kommit till Esbo stads webbplats

Kakor som det är frivilligt att tillåta:

 • Snoobi_30minute_espoo_fi. Syftet: utveckling av webbplatsen, varaktighet 30 minuter
 • Snoobi_test. Syftet: utveckling av webbplatsen, varaktigher så länge besöket pågår
 • Snoobisession_espoo_fi. Syftet: utveckling av webbplatsen, varaktigher så länge besöket pågår
 • SnoobiID. Syftet: utveckling av webbplatsen, varaktigher 2 år
 • nmstat. Syftet: utveckling av webbplatsen, varaktigher 3 år

Håll dig uppdaterad med hjälp av RSS-flöden

På webbplatsen esbo.fi kan du prenumerera på RSS-flöden om nyheter, evenemang eller blogginlägg som intresserar dig.

Du kan prenumerera på flöden till din e-post eller läsa dem med din webbläsare. Programmet du använder ger dig närmare anvisningar.

Klicka på de RSS-ikonerna på esbo.fi för att prenumerera på flöden. När det gäller RSS-flöden för nyheter och evenemang, varierar innehållet beroende på var du beställt det. Om du t.ex. prenumererat på ett nyhetsflöde från ingångssidan får du annan informationen än om du prenumererat på ett nyhetsflöde från idrottssidorna.

Rättigheter

Rättigheterna till material på webbplatsen www.esbo.fi tillhör Esbo stad om ingenting annat nämns. Du kan fritt länka till webbplatsens innehåll då länken öppnar hela webbplatsen.

Pressmeddelanden, nyheter och annat offentligt material får publiceras fritt. Vi rekommenderar att källan nämns vid publiceringen.

Esbo stads webbplats innehåller också länkar till andra webbplatser. Esbo stad ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av utomstående tjänsteproducenter i termer av innehåll, tillgång, informationens riktighet eller ägande- eller upphovsrätt.

Ansvarsfrågor

Webbplatsens syfte är att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om stadens verksamhet. Staden går in för att informationen ska vara aktuell och felfri.

Esbo stads ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som förorsakas av t.ex. felaktiga uppgifter eller tekniska fel på stadens webbplats.