Begränsat utbud på servicetorgen – vi rekommenderar distanskontakt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-11-2020 kl. 17.17

Uppdaterad 27.5.2021

En del av tjänsterna på servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi är stängda eller betjänar endast på distans tillsvidare. Orsaken till detta är huvudstadsregionens aktuella begränsningar för att stävja coronapandemin. 

På båda servicetorgen håller social- och hälsovården samt servicepunkterna öppet. På servicetorget i Iso Omena håller Folkpensionsanstalten öppet. De övriga tjänsterna stängs helt, ges endast på distans på webben eller per telefon eller erbjuds som självbetjäning. 

Bibliotekslokaler öppnas för högst hälften av det normala kundantalet från och med den 1 juni 2021. Gruppverksamhetens lokaler och läsesalarna hålls stängda och självbetjäningen öppnas inte. Antalet sittplatser minskas så att man kan hålla säkerhetsavstånd. Det görs även andra arrangemang i bibliotekslokalerna för att säkerställa säkra avstånd exempelvis vid kunddatorerna. På biblioteken följer man kundantalet och begränsar inträdet vid behov. 

Läs mer om de aktuella tjänsterna på ditt servicetorg: 

Kom till servicetorget endast om du inte har symtom 
Kom endast om det är nödvändigt 

Vi uppmuntrar dig att sköta kontakter på distans och komma till servicetorget endast om det är nödvändigt. 

Du ska inte komma till servicetorget om du har några som helst förkylnings- eller magsymtom som tyder på covid-19. När du kommer, sköt ditt ärende så snabbt som möjligt. Använd alltid ansiktsskydd eller visir. 

”Om du kommer till servicetorget, håll ett säkerhetsavstånd på ett par meter, tvätta eller desinficera händerna, hosta i ärmen och använd ansiktsskydd om din hälsa tillåter”, vädjar chefen för kundtjänster Anna-Maija Aalto

Alla evenemang och hobbygrupper har ställts in 

Alla publikevenemang och hobbygrupper har ställts in på båda servicetorgen. Undantaget är barns och ungas hobbyverksamhet, som får ordnas enligt särskilda säkerhetsanvisningar för personer födda 2001 och yngre.

På servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi är mötes- och arbetsrummen stängda tills vidare. 

Servicetorgens verksamhet återgår till det normala alltefter som coronasituationen och myndigheternas rekommendationer tillåter. 

Sammanställda anvisningar under coronapandemin www.esbo.fi/coronaviruset  

Mer information 

chef för kundtjänster Anna-Maija Aalto,
tfn 040 507 9083,
anna-maija.aalto@esbo.fi