Stadsplanering

I stadsplanerna reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och grönområden. När områden i Esbo planeras eller utvecklas görs det utredningar i det område som planläggs. Med utgångspunkt i dessa bereds ett planutkast. Beslut om betydande planer och planändringar fattas av stadsfullmäktige. 

Läs mer om stadsplanering