Rådgivningsjurister

Kostnadsfri första rådgivning för medlemmarna i Handelskammaren och Företagarna i Finland

Behöver du snabbt tillförlitlig information om beskattning, anställningar, avtal eller ekonomiförvaltning? Skulle en första rådgivning av en erfaren expert vara till hjälp vid ett svårt beslut?

Den kostnadsfria telefonrådgivningen för medlemmarna Företagarna i Finland ger mångsidig rådgivning om företagsverksamhet. 

Läs mer om rådgivningstjänsterna för medlemmarna i Företagarna i Esbo.
Företagarna i Finlands juridiska rådgivning för medlemmar.

Företagarnas dokumentdatabas

Du har även tillgång till en dokumentdatabas där du hittar ett brett utbud av dokument- och avtalsmallar som du kan ladda ned utan kostnad. 

I företagarnas dokumentdatabas finns bland annat följande dokumentmallar:

 • Köpe- och hyresavtal
 • Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt
 • Processrätt och straffrätt
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Anställningsförhållanden och arbetsrätt
 • Skuldförhållanden och indrivning
 • Bolagsrätt och associationsrätt

Företagsrådgivning via handelskammaren

Helsingforsregionens handelskammares medlemsförmåner omfattar rådgivning inom juridiska frågor, beskattning, ekonomiförvaltning och internationalisering. I anslutning till Handelskammaren finns också EU:s Enterprise Europe Networks (EEN) servicepunkt. Här får man hjälp med etableringen i andra länder, med att hitta affärskontakter och ordna möten på internationella mässor.

Handelskammaren ger rådgivning om till exempel:

 • anställningsfrågor
 • avtalsfrågor
 • mervärdesskatt och inkomstbeskattning
 • bolagsrätt
 • bokföring
 • immateriella rättigheter
 • exportdokument
 • internationalisering

Handelskammarens och EEN:s rådgivare på Handelskammarens webbplats.