Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Hurdan borde social- och hälsovården vara i västra Nyland? Hur ska vi göra tjänsterna kända och lättillgängliga: tjänster som är lätta att hitta, där ingen går vilse på vägen och bemötandet är respektfullt och vänligt?

Tillsammans kan vi skapa en sådan social- och hälsovård i västra Nyland som  ger oss alla hälsa och välfärd och som vi kan vara stolta över.

Kom med!

I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård kan du under året delta i diskussioner och andra uppgifter. Du kan också lämna in förslag och frågor.

Vi önskar alla invånare, organisationer, råden för personer med funktionsnedsättning och äldreråden, ungdomsfullmäktige och andra samarbetspartner varmt välkomna att delta i utvecklingen av social- och hälsovården i västra Nyland!

Det händer i gemenskapen

  • I mars startar en utvecklingsgrupp för mentalvård för unga. Gruppen riktar sig till 15–22-åringar. Vi söker till smågruppen 10–15 unga som har erfarenhet av eller intresse för våra tjänster. Du kan delta med en signatur. Förfrågningar och anmälningar: petri.luomaa@esbo.fi. 
  • Diskussion om svenska tjänster är på gång.
  • Vi organiserar ett diskussionsmöte om mentalvård ons 7.4 kl. 17.00-17.45. Svara på förhansenkäten och lämna förhandsfrågor.
  • Enkäten om kontaktkanaler öppnas snart.
  • Vi har öppnat grupper för råden för personer med funktionsnedsättning, äldreråden och ungdomsfullmäktige i västra Nyland. 
  • I april-maj startar en utvecklingsgrupp för familjecentren.

  • På sommaren får vi bedöma en ny typ av chattjänst.

På grund av coronasituationen arbetar vi just nu i digitala kanaler, men senare under året kommer vi att ordna många olika slags möjligheter att delta.